Som privatperson kan du få avdrag på tjänster utförda i din eller dina föräldrars trädgård.

Avdraget gäller enbart arbetskostnaden och endast om du är berättigad till skattereduktion. Avdraget görs direkt på fakturan, maxbeloppet är 75 000:- per person och år. Avdraget gäller bostad och fritidsbostad.

Avdraget gäller trädgårdstjänster tex.

  • häckklippning
  • gräsklippning
  • rensning
  • beskärning

Dettta får du tyvärr inte avdrag för:

  • Nyanläggning rabatter
  • Bortforsling avfall
  • Nyanläggning gräsmatta
  • Rådgivning, skisser, inköp

Du kan läsa mer på skatteverkets hemsida